رویان پلیمر در خدمت

نوشته شده توسط Super User در . نوشته شده در رویان پلیمر

صنایع خودرو سازی ، صنایع هوایی و ریلی ، صنایع شیمیایی ...

، صنعت چاپ و بسته بندی ، صنایع کشاورزی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنایع نساجی ، صنایع آب و برق و ... و صنایع پلیمری داخل و خارج.